هلال احمر کردستان در سال قبلی به بیش اجتناب کرده اند ۱۷ هزار نفر کمک کرد
ایسنا/ کردستان مدیرعامل هلال احمر کردستان ذکر شد: امدادگران گروه هلال احمر کردستان در سال قبلی به بیش اجتناب کرده اند ۱۷ هزار نفر در مناطق به صورت جداگانه این جهان کمک کردند.

پیام جلالی در ذکر شد وگو همراه خود ایسنا، اظهار کرد: در سال قبلی عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۲ نفر در تصادفات بزرگراه ای، سیل ۹۷ نفر، ۴۳ نفر، برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک ۱۲۰۱۱ نفر، مناطق شهری ۲۰۱ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کوهستان به ۴۶ نفر امدادرسانی شدند.

وی مجموع تصادفات را ۴۶۶ نفر برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: سال قبلی ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۵ نفر آواره شدند که ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۰ نفر در تأثیر برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۳ نفر در تأثیر زلزله آسیب دیدند.

مدیرعامل گروه هلال احمر کردستان همراه خود ردیابی به جان باختن ۱۳۷ نفر در تصادفات در سال قبلی ذکر شد: {در این} تصادفات ۲۴۸ نفر امدادرسانی شدند که اجتناب کرده اند این انواع ۲۲۹ نفر در امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ نفر در امکانات سرپایی مداوا شدند.

وی خاطرنشان کرد: طی سال قبلی ۳۸۸ تجهیزات آمبولانس، ۶۷۴ کارکنان عملیاتی و یک دو هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۰ امدادگر به محل اعزام شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۵ عملیات کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات جدا از ۲ عملیات کمک اثیری توسط این اهالی تکمیل شد. .

دکتر ردیابی کرد. جلالی خاطرنشان کرد: مدافعان گروه هلال احمر کردستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان این گروه کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به ساکنان شخصی به صورت در یک روز واحد زمانی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای تامین سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به ساکنان شخصی گام بر می دارند. این سرویس در کمترین زمان بالقوه به این محل قرارگیری کشتی شد.

انتهای پیام/

تأمین

محتوای پیشنهادی


۲ تفریحی فعلی در مثلث پرهزینه قیمت پاری سن ژرمن اعداد شگفت انگیزی دارند. …

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر