همکاری همراه خود جهاد آموزشی برای خدمت به محله کارایسنا/ کردستان مدیرکل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی اقلیم کردستان توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی جهاد آموزشی را موجب تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: افزایش همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم بین کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد آموزشی. بخش هایی برای خدمت به محله کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان.

فرزاد بشکاری در دیدار همراه خود اکبر اسدی رئیس جهاد آموزشی استان همراه خود شناخت اجتناب کرده اند زحمات جهاد آموزشی در تحمیل نمایشگاهی اجتناب کرده اند دستاوردهای ساختار رشد نقش ها خانگی ذکر شد: بر ایده داده ها تکمیل شد. پیش بینی {می رود} همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم گروه های کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد آموزشی در جهت خدمت رسانی به محله کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایان افزایش یابد.

وی علاوه بر این بر لزوم فروش سنت کار به طور قابل توجهی کار صادق تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: هر نوع آموزشی که در نتیجه تحمیل استعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص شود فرم است که به توسعه رشد {کمک می کند}.

مدیرکل تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی اقلیم کردستان جهاد آموزشی را در جهان های مختلف محله کارآمد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همانطور که صحبت می کنیم محله پویایی است که آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در آن عملاً به جهاد پرداخته است. دانشکده همراه خود ملاحظه به قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیلی که دارد ممکن است خلأهای آموزشی در ملت را پر تدریجی.

بشکاری در طولانی مدت همراه خود خاص اینکه همکاری همراه خود جهاد آموزشی موجب تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد تبدیل می شود، یکپارچه داد: امسال همکاری خوبی همراه خود این نهاد انقلابی خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تذکر داریم اعضای هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونی ها را توانمند کنیم. آموزش برای جهاد دانشکده. ” حاضر.

{در این} مونتاژ اکبر اسدی سرپرست جهاددانشگاهی کردستان همراه خود ردیابی به ارائه دهندگان فشرده جهاد آموزشی در زمینه تسهیلات اشتغال زایی، راهنمایی شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ذکر شد: جهاد آموزشی مجموعه ای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان است. که ممکن است موقعیت داشته باشد.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت مهمتری در پیشرفت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان دارد

وی همراه خود ردیابی به همکاری اداره تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی همراه خود جهادی جاهی در ساختار سراسری رشد نقش ها خانگی ذکر شد: این ساختار در ۲ فاز اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۹۷ به صورت پایلوت در ۹ استان همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰۰ متقاضی.” این تعهد در مرحله یک ۲۶۰۰ نفر را در اقلیم کردستان خرس محافظت قرار داد.

اسدی همراه خود ردیابی به دیدگاه های صحیح این ساختار در مرحله آزمایشی ذکر شد: در سال ۹۹ ساختار رشد نقش ها خانگی در ۳۱ استانداری ملت اجرا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اقلیم کردستان نیز ۴۰۰ نفر به نامزدها این ساختار اضافه شدند. در مرحله دولتی که انواع کل نامزدها است، ساختار رشد نقش ها خانگی در اقلیم کردستان ۳۰۰۰ نفر بود.

وی ذکر شد: برای اجرای این ساختار در جهان کردستان در مرحله یک ۱۰۰ کمپ کار تعیین شد که اجتناب کرده اند این انواع حدود ۱۵ کمپ همراه خود کمتر از قابلیت در میل این ساختار قرار گرفتند.

رئیس جهاد آموزشی اقلیم کردستان همراه خود ردیابی به اینکه جهاد آموزشی در همه ورزش های شخصی منشأ خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت برای ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام بود، ذکر شد:

وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: اشتغال یکی اجتناب کرده اند موضوعات مهم محله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال همراه خود همکاری اداره تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی این ورزش جهاد آموزشی همراه خود جدیت انجام تبدیل می شود.

انتهای پیام

تأمین

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر