وظایف قانونی زنان پس از فوت شوهر وظایف قانونی زنان وظایف زنان


پیوند بین زن و شوهر مجموعه ای از حقوق و وظایف مشترک را برای آنها تعیین می کند. این وظایف و تکالیف کلی ریشه در قانون، شریعت، آداب و رسوم و اخلاق اجتماعی دارد.

وظایف قانونی زن پس از فوت شوهر

گاهی مرد قبل از همسرش می میرد و مرگ مرد، زن را از نظر مادی و معنوی در وضعیت نسبتاً سختی قرار می دهد. به خصوص در شرایطی که تنها عهده دار امرار معاش خانواده بر عهده شوهر است. بنابراین ممکن است این سؤال مطرح شود که تکلیف زن پس از فوت شوهر چیست؟ و قانون چه وظایف و مسئولیت هایی را برای زنانی که شوهرشان فوت کرده است بر عهده گرفته است؟ از مجله دلتا تا موضوع این مقاله وظایف قانونی زن پس از فوت شوهر ما پرداخت می کنیم

وظایف قانونی زن پس از فوت شوهر

  • مثلاً زن متاهل دارای فرزند وظایف و مسئولیت های دیگری در زندگی خود دارد. به عبارت دیگر، او ممکن است موظف به پرداخت نفقه به فرزندان خود باشد و ممکن است موظف به حضانت فرزندان باشد.
  • همچنین تمامی زنانی که همسر خود را از دست می دهند، قانوناً موظف به حفظ آیدا پس از مرگ همسرشان هستند. بعد از این اگر بخواهند می توانند با هر شخص دیگری ازدواج کنند. اما در هر حال در مدت فوت شوهر، زن مستحق نفقه است.
  • همچنین ممکن است شوهر متوفی در هنگام فوت، اموالی از خود به جا گذاشته باشد. در این صورت اساساً زن می تواند پس از تمکین به اراده زوج، حقوق مالی خود از قبیل نفقه پرداخت نشده، نفقه و مهریه را از اموال شوهر مطالبه کند. سپس بقیه را به عنوان ارث بین سایر وراث تقسیم کنید.

برخی از زنان پس از مرگ شوهرانشان

  • یکی از مهمترین وظایف در قانون مدنی حفظ عده برای زنانی است که به دلیل طلاق یا فوت از همسر خود جدا می شوند.
  • کلیه بیوه هایی که شوهرشان فوت کرده اند موظفند گواهی فوت شوهر را به مدت ۴ ماه و ۱۰ روز نگه دارند.
  • ذکر این نکته ضروری است که برخلاف تکلیف زوجه نسبت به عده بعد از فوت زوج، این حق بر نفقه زوجه در زمان فوت عده نیز مستلزم است.

وظایف قانونی زنان

حضانت فرزندان پس از فوت همسر

  • یکی دیگر از وظایفی که می توان آن را وظیفه زن پس از فوت شوهر دانست، مراقبت از فرزندان مشترک است.
  • شاید خیلی ها فکر کنند که اگر پدر فوت کند، مادر هیچ حق و تکلیفی در مورد نگهداری از فرزندانش ندارد یا پدربزرگ می تواند بچه ها را از مادر بگیرد، اما این درست نیست. زیرا طبق قانون مدنی در صورت فوت یکی از والدین، حضانت به دیگری می رسد که در قید حیات است.
  • البته حضانت فرزندان گاه با پرداخت هزینه های زندگی و به عبارتی نفقه فرزند نیز همراه است. در این صورت این سؤال مطرح می شود که آیا در صورت فوت زوجه، آیا زن موظف به پرداخت نفقه به فرزندان خود نیز می باشد؟ پاسخ به این سوال منفی است; با این توضیح که در صورت فوت پدر اولاً پدربزرگ موظف به اداره مخارج نوه هایش بوده و باید نفقه آنها را بپردازد. اما در صورتی که پدر در قید حیات نباشد یا توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشد، این وظیفه به عهده مادر خواهد بود.

وظایف زنان

مطالعات پیشنهادی: برای دانستن نکات قانونی چرا ارث مرد بیشتر از زن است؟ خواندن

برنامه را دانلود کنید