وقتی با “روش های علمی دقیق” عاطفی سروکار داریم.رئیس اداره تسطیح دقیق و تداخل سنجی راداری سازمان نقشه برداری کشور تاکید کرد: تغییرات در روند برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی ممکن است باعث تغییر در میزان و مساحت فرونشست، مرگ زیرزمینی شود. آبخوان یا وضعیت لایه بندی خاک در منطقه و نتیجه گیری در نهایت این است که کدام یک از این فرضیه ها باعث کاهش یا افزایش میزان و مساحت فرونشست زمین در منطقه می شود و اعلام آن بر عهده نهادهای مسئول است. . اینکه در حال نزدیک شدن به مرگ آبخوان هستیم و یا اینکه با جمع آوری داده های مربوطه مانند مشاهده چاه های پیزومتریک تلاش برای احیای آن صورت گرفته است.

به گزارش ایسناموسسه نقشه برداری کشور در پاسخ به مطلبی با عنوان «میزان تخریب اراضی اصفهان به هیچ وجه کاهش نیافته» اعلام کرد: اخیراً بدون توجه به نتایج علمی، در بین کارکنان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی یک. احصهی با ارائه تشریفات و مدارک تایید شده صرفا نظر شخصی خود را بیان کرد و احصهی در مورد نتایج تحقیقات و پردازش های علمی دقیق ارائه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور اظهار نظر کرد و مدعی شد که میزان تخریب اراضی در اصفهان اصلا کاهش نیافته است…! در صورتی که این مرکز بارها در گزارش ها و تحلیل های خود از نتایج ارائه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور برای رصد هندسه پوسته زمین استفاده کرده است!

بر اساس پاسخ سازمان نقشه برداری کشور، رئیس اداره تسطیح دقیق و تداخل سنجی رادار سازمان نقشه برداری کشور، دکتر. آمیگ پی. وی گفت: سازمان نقشه برداری کشور نظارت کلی بر کشور را تکمیل کرده است. حجم و مساحت و تهیه بانک جامع نقشه های فرونشست زمین در ایران. وی گفت: با به روز رسانی نقشه فرونشست در برخی مناطق حساس و شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، مشهد، کرمان، همدان، اظهار داشت: افکار عمومی نسبت به دستگاه اجرایی علمی بدون بررسی و ارائه مستندات از یک مرکز علمی و پژوهشی نتایج حاصله خارج از سوال هستند این مورد انتظار است. همچنین اقدامات انجام شده در سال های اخیر برای کاهش خطر طغیان در کشور و احیای سفره های آب زیرزمینی باید توسط نهادهای مسئول از جمله وزارت نیرو و کارگروه های ویژه مانند کارگروه ملی سازگاری با محیط زیست گزارش شود. گروه کمبود آب

آمیغپی گفت: تغییرات در میزان و مساحت فرونشست ممکن است ناشی از تغییر در روند برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، مرگ سفره های زیرزمینی و یا وضعیت لایه بندی خاک در منطقه و نتیجه نهایی باشد. در صورت کاهش هر یک از این فرضیه ها و یا افزایش میزان و میزان انحطاط زمینی که در آن پهنه بندی شده است، اعلام نزدیک شدن آبخوان و یا احیای آن بر عهده متولیان است. استفاده از جمع آوری داده های مناسب مانند مشاهدات چاه های پیزومتریک.

وی ادامه داد: مؤسسه نقشه برداری کشور به عنوان نهادی که وظیفه پایش تغییرات سطحی پوسته زمین را بر عهده دارد، در دو دهه اخیر اولین بار بود که فرونشست زمین را به صورت کمی به مسئولان کشور اعلام کرد و با تهیه فرونشست زمین اقدام کرد. وی بر روی نقشه ها و اطلاعیه های متوالی تشکیل کارگروهی از نهادهای ذیربط برای مقابله با تهدیدات موجود در کشور تاکید کرد.

رئیس اداره تسطیح دقیق و تداخل سنجی راداری سازمان نقشه برداری تاکید کرد: بدیهی است برای جلوگیری از خطر فرونشست زمین در کشور، تشکیل کارگروه ملی فرونشست زیر نظر شورای عالی توسعه زمین ضروری است. کشور این بحران را نمایندگان سازمان نقشه برداری کشور تشکیل می دهند، زیرا مسئول نظارت بر منطقه جابجایی اراضی و تهیه نقشه میزان و مساحت فرونشست خاک در کشور، وزارت نیرو برای استفاده از آب است. منابع مدیریت روش‌شناسی، وزارت جهاد کشاورزی اصلاح الگوی کشت، سازمان تحقیقات زمین‌شناسی و معدنی کشور برای نقشه‌برداری خطر فرونشست در مناطق حساس، مرکز تحقیقات مسکن و وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهادهای مسئول. تدوین دستورالعمل هایی برای جلوگیری از آسیب به سازه های مستقر در بخش مسکونی و سایر نهادهای مرتبط گامی اساسی در جهت مدیریت این خطر در کشور خواهد بود.

دکتر سعادت مدیرکل نقشه‌برداری اراضی و اساسی سازمان نقشه‌برداری کشور نیز در این خصوص اعلام کرد: تغییرات هندسی پوسته زمین در ایران با استفاده از داده‌های موجود و اطلاعات مکانی سازمان نقشه‌برداری کشوری شبکه‌های مختلف پایه نظارت را بر عهده دارد. . جدا از داشتن ابزار و تجهیزات مناسب و افراد متخصص در زمینه اندازه گیری و تحلیل نتایج. در ایران پایش تغییرات پوسته زمین و بررسی فرونشست دشت ها و مناطق مختلف کشور در اولویت قرار گرفت و نتایج بررسی ها در این زمینه در اختیار مردم و مراجع ملی و استانی قرار دارد. گزارشات و اخبار تحلیلی

سعده تصریح کرد: بر خلاف برخی ابزارها، نتایج ارائه شده توسط سازمان نقشه برداری کشور با استفاده از روش های مختلف، تجهیزات دقیق و نرم افزارهای علمی و تخصصی تایید شده است و قادر به تعیین حرکت پوسته زمین است و قادر به تشخیص و مشاهده گسل های ژئودینامیکی در زیاد. mm هر ساله در صورت مشاهده رفتار غیرعادی در نتایج بازرسی، گزارش مربوطه به مسئولین ارسال می شود.

مدیرکل نقشه برداری اراضی و اساسی سازمان نقشه برداری کشور تاکید کرد: در دهه ۸۰ برای اولین بار گزارش هایی مبنی بر کاهش چشمگیر ارتفاع سطح زمین و فرونشست زمین جنوب تهران توسط این سازمان ارائه شد. مسئولین استانی و کشوری و گفت: در آن زمان با شبهه به این موضوع نگاه می شد تا اینکه هشدار و اطلاعیه مکرر سازمان نقشه برداری کشور و وجود برخی اثرات مخرب فرونشست زیرزمینی در مناطق شهری از جمله جنوب تهران نیز مطرح شد. اخذ شده. توجه جدی مردم و مسئولین

سعادت گفت: میزان و مساحت فرونشست زمین اعلام شده توسط سازمان نقشه برداری کشور حاصل پردازش دقیق تصاویر راداری و اعتبارسنجی با داده های ژئودزی در بازه های زمانی مختلف و عموماً مازاد فرونشست زمین است. نرخ گزارش شده است. یک سال نکته در زمینه: این بدان معنا نیست که حداکثر میزان فرونشست در کل منطقه وجود داشته باشد و یا میزان فرونشست در بازه های زمانی مختلف ثابت باشد. تفسیر و تحلیل میزان فرونشست و تغییر سطح (افزایش/کاهش) در بازه های زمانی مختلف در یک منطقه مستلزم اطلاعات کافی در مورد خصوصیات لایه خاک، ویژگی های هیدرولوژیکی و سرعت جریان آن است. در مورد اصفهان نیز آخرین نتایج علمی و نقشه میزان فرونشست و تغییرات مساحتی در بازه های زمانی مختلف برای اطلاع رسانی به مراجع استانی و کشوری ارسال شد.

به گفته وی، میزان فرونشست زمین و تغییر مساحت مختص اصفهان نیست و در سال های اخیر در برخی مناطق دیگر کشور مانند جنوب تهران، تغییر نرخ فرونشست زمین و نقشه برداری از … کشور رشد قلمرو خود بارها توسط این سازمان در دوره های مختلف به صورت رسمی گزارش شده است.

انتهای پیام/

زخم