وکلای امبر هرد در جیب دادگاه: الکل و داروها مخدر جانی دپ را به ۱ هیولا تغییر کرد
وکلای امبر هرد در اولین مونتاژ جیب دادگاه جانی دپ، شریک زندگی سابق موکل شخصی، روزهای همراه خود هم بودن زن جوان را “جهنم” نامیدند. به آگاه آنها، امبر هرد مبتلا الکل و داروها مخدر بود کدام ممکن است جانی دپ را به ۱ “هیولا” تغییر کرد.