ویدئو/ میلیون ها نفر در سراسر جهان قربانی «برده داری مدرن» هستند.ویدئو/ میلیون ها نفر در سراسر جهان قربانی آن هستند

بر اساس گزارش سازمان ملل با عنوان “برآورد جهانی برده داری مدرن”، حداقل ۵۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۱ درگیر “برده داری مدرن” خواهند بود. اجباری و ۲۲ میلیون نفر قربانی «ازدواج اجباری» هستند. در این گزارش آمده است که از ۱۱.۸ میلیون کارگر اجباری و ۱۴.۹ میلیون نفر در ازدواج اجباری، بیش از ۳.۳ میلیون قربانی کار اجباری کودکان هستند.

زخم

مطالب پیشنهادی


مجموعه تلویزیونی «مدافعان شهر» به کارگردانی محمدحسن ورخی جایگزین سریال «پریدخت» از شبکه…