ویدئو / پیش سوراخ بینی آب و هوای محلی در اصفهان نزدیک صبحانهویدئو / پیش بینی آب و هوا در اصفهان نزدیک صبحانه

چهارباغ یکی اجتناب کرده اند گذرگاه های زیبایی شناختی اصفهان در ماه مبارک رمضان است کدام ممکن است هر ساله این سیستم های مختلفی در ایام افطار اجتناب کرده اند جمله قرائت قرآن کریم در آن برگزار تبدیل می شود. فضای بی تجربه میدان امام خمینی (ره) و زاینده رود در محله پل سوشا همه وقت میزبان روزه دارانی است کدام ممکن است این محل قرارگیری ها را برای صرف صبحانه انواع می کنند. {در این} ویدئو نیمه هایی اجتناب کرده اند جاری و هوای اصفهان در ماه مبارک رمضان را تبصره می کنید.

عکاس و تدوین: محمد تیموری

تأمین

محتوای پیشنهادی


ایسنا/ رئیس کالا و شرکت ها مشترکین meting out نیروی انرژی الکتریکی استان زنجان ذکر شد: …

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر