ویدئو / “کنوانسیون ژنو” ناجی حقیرتقریبا ۴۰ روز اجتناب کرده اند تحریک کردن حمله روسیه به اوکراین می گذرد و اکنون افسران دو ملت یکدیگر را به جنایات جنگی و نقض معاهدات در سراسر جهان متهم می کنند. جنایت جنگی چیست و این است معاهدات چه می گویند؟ یکی اجتناب کرده اند مهمترین معاهدات در سراسر جهان کنوانسیون ژنو است. مجموعه ای اجتناب کرده اند نشست های دیپلماتیک مورد هماهنگی کشورهای جهان همراه خود هدف «کاهش تلفات غیرنظامیان و برای کاهش تلفات غیرنظامیان در حین و پس اجتناب کرده اند مبارزه»، «مشروعیت بخشیدن به نبرد ارتش» و «تعادل شیوع و ایمنی ارتش» برای غیرنظامیان. “ارتش” مدیریت شد و در کل چندین دهه، همراه خود {به روز} رسانی های مداوم، به یکی اجتناب کرده اند و الزام آورترین معاهدات تغییر شد.

تدوین: عماد نعمتی / گوینده: حسین هرمزی

تأمین

بروزترین tp-date ویدئو/ “کنوانسیون ژنو” منجی حقیر اولین بار در سه فایل نیکان پدیدار شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر