ویروسی کدام ممکن است ۹۰ سهم اجتناب کرده اند بزرگسالان جهان را مبتلا می تنبلویروس اپشتین بار (EBV) عالی ویروس غیرمعمول نیست کدام ممکن است باعث “مونونوکلئوز عفونی” هر دو “تب سل” تبدیل می شود.

به گزارش ایسنا، این ویروس ساده انسان را مبتلا می تنبل. ویروس اپشتین بار یکی اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} “ویروس هرپس” است و شناخته شده به عنوان ویروس هرپس انسانی ۴ هر دو HHV-4 نیز شناخته تبدیل می شود.

تخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است ۹۰ سهم اجتناب کرده اند گروه بزرگ شده جهان به ویروس اپشتین بار آلوده هستند، با این حال متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تحت تأثیر این ویروس هیچ علامتی اجتناب کرده اند ویروس نماد نمی دهند. متنوع اجتناب کرده اند آنها در دوران کودکی هر دو نوجوانی به این ویروس مبتلا می شوند.

طبق آمار، حدود نیمی اجتناب کرده اند گروه آمریکا در سن ۵ سالگی به ویروس اپشتین بار مبتلا می شوند و بقیه تا حد زیادی در سنین نوجوانی هر دو اوایل بلوغ به این ویروس مبتلا می شوند.

{افرادی که} در کودکی به این ویروس مبتلا می شوند هیچ سیگنال ای اجتناب کرده اند عفونت نماد نمی دهند. همراه خود این جاری، {افرادی که} در نوجوانی هر دو بلوغ مبتلا می شوند، می توانند به مونونوکلئوز عفونی از رنج می برند.

بر مقدمه پایگاه داده Ada، شایع ترین علائم مونونوکلئوز عفونی ناشی اجتناب کرده اند ویروس اپشتین بار برای ادغام کردن گلودرد از حداکثر، تب، معمولاً با بیرون لرز، خستگی از حداکثر، تورم غدد لنفاوی و عوارض است کدام ممکن است ممکن است ماه ها اندازه بکشد. علائم کمتر شایع برای ادغام کردن هیکل درد، بثورات پوستی هر دو سرفه است.

علاوه بر این پس اجتناب کرده اند نوک عفونت اولین، ویروس در هیکل پنهان {می ماند}.

معامله با‌های مونونوکلئوز عفونی کدام ممکن است معمولاً توسط EBV تحمیل می‌شود، برای ادغام کردن معامله با علامتی و نظارت بر مشکلات نیز می‌شود.

اجزا خطر مونونوکلئوز عفونی

ویروس اپشتین بار فوق العاده مسری است و به طور قابل توجهی در گروه بزرگ شده در دبیرستان و دانشکده شایع است.

ویروس مسئله بیماری اجتناب کرده اند طریق تصمیم همراه خود مایعات هیکل ویژه به ویژه بزاق دهان منتقل تبدیل می شود. به همین دلیل، چندین فرآیند برای سوئیچ ویروس موجود است:

* مسواک مشترک

* اجتناب کرده اند ظروف و کارد و چنگال مشترک بیشترین استفاده را ببرید، ویژه به ویژه اگر در حین استفاده شسته نشده باشند.

سرفه و عطسه

* پیوند عضو هر دو سوئیچ خون اجتناب کرده اند اهدا کننده آلوده به ویروس اپشتین بار

نوزادان علاوه بر این می توانند همراه خود توصیه اسباب تفریحی هایی کدام ممکن است همراه خود بزاق آلوده سایر کودکان در تصمیم هستند در دهان آنها هر دو مراقبت اجتناب کرده اند بزاق آلوده آلوده شوند.

{افرادی که} ویروس را در هیکل شخصی دارند می توانند دیگران را با بیرون هیچ علامتی آلوده کنند. فاصله کمون بین عفونت و آغاز علائم فوق العاده تمدید شده است و ویروس ممکن است به همان اندازه هشت هفته با بیرون هیچ علامتی در هیکل باقی نگه دارد.

انتهای پیام/

تأمین