پرسپولیس – آلومینیوم / گزارش مستقیم


پرسپولیس تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلومینیوم اراک در مرحله ۱ چهارم بسته شدن جام حذفی به مصاف یکدیگر خواهند سر خورد.

داده ها ورزشی

رقبا: جام حذفی ایران – خوب چهارم بسته شدن

ورزشی: پرسپولیس تهران – آلومینیوم اراک

گذشته تاریخی: یکشنبه ۲۱ آوریل ۱۴۰۱

زمان: ۲۰:۳۰

محل: تهران – ورزشگاه آزادی

گروه داوری: سید وحید کاظمی – علی رضا الدارم – محمد راهی – علی بیگ

مخلوط کردن پرسپولیس: احمد جوهری، فرشاد فرجی (اجتناب کرده اند ۲۴ شخص)، وحدت حنانوف، علی نعمتی، رامین رضاییان (اجتناب کرده اند ۸۵ صفر)، کمال کبی نیا (اجتناب کرده اند ۶۸ دقیقه اسدی)، میلاد سرلک، مهدی ترابی، احسان بهلاوان، شیرزد تمیرف (خارج) اجتناب کرده اند ۸۵) باکدل)، امید عالیشاه (اجتناب کرده اند ۶۸ دقیقه عبدی).

مخلوط کردن آلومینیوم: حسین پورحمیدی، وحید محمدزاده، رامتین سلیمان زاده، مصطفی احمدی، علیرضا ناجی زاده (دقیقه ۸۱)، محمدعلی نژاد، میثم مجیدی (۵۳ آریاکیا)، محمدرضا آزادی، میلاد فخرالدینی، اسماعیل شریفات، محمود غدیر حامتی

مقوا زرد: قادر همتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد زاده در آلومینیوم / گوهری، اسدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیان اجتناب کرده اند پرسپولیس

مقوا بنفش:

گل: پهلوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترابی برای پرسپولیس / آزادی (۲ گل) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی نژاد برای آلومینیوم

گزارش ورزشی

دقیقه ۸۵ تعویض برای پرسپولیس / حمید باکدل به جای آن شیرزد تامیروف

دقیقه ۸۵ / تعویض برای پرسپولیس / منوچهر صفوف برای رامین رضاییان

دقیقه ۸۱/ ضربه بالا مهدی عبدی به پوست سر خورد.

دقیقه ۸۰ / تعویض برای دیدن ممکن است آلومینیوم / امیر نوری به جای آن علیرضا ناجی زاده

دقیقه ۷۲ وحید محمد زاده اجتناب کرده اند نمایندگی آلومینیوم مقوا زرد گرفت.

دقیقه ۷۲/ رامین رضاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا اسدی مقوا زرد گرفتند.

دقیقه ۷۱/ محمدرضا آزادی پایین توپ ایستاد با این حال احمد الگهری پنالتی را گرفت.

دقیقه ۷۰/ مقوا زرد احمد الگوهری

دقیقه ۶۹/ همراه خود خطا خنانوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمد جوهری ضربه پنالتی را به درآمد آلومینیوم اراک ادعا کرد.

دقیقه ۶۸ / تعویض برای پرسپولیس / مهدی عبدی برای امید عالیشاه

دقیقه ۶۸ / تعویض برای پرسپولیس / ردا اسدی به جای آن کمال کامیابی نیا

دقیقه ۶۵/ گل سوم آلومینیوم اراک/ فرصتی تولید دیگری برای شوت اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا آزادی کدام ممکن است گل سوم شد.

دقیقه ۵۳ / تعویض آلومینیوم / پوریا آریاکیا به جای آن میثم مجیدی

دقیقه ۵۳ / گل دوم برای دیدنت آلومینیوم / ضربه برتر علی نژاد به گوشه دروازه پرسپولیس سر خورد.

۴۹ دقیقه/ایست اراک آلومینیومی است کدام ممکن است فینال ضربه آن جایی در کادر نداشت.

۲۱:۴۰/ نیمه دوم ورزشی تحریک کردن شد.

۲۱:۲۵/ نیمه اول همراه خود شیوع ۲ بر ۱ پرسپولیس به بالا رسید.

دقیقه ۴۷/ گل دوم پرسپولیس توسط مهدی الترابی اجتناب کرده اند روی ضربه پنالتی

دقیقه ۴۶/ مقوا زرد برای میثم مجیدی

دقیقه ۴۶/ خطای میثم مجیدی روی شیرزد تیمیروف کدام ممکن است خوب ضربه پنالتی ادعا کرد.

۴۵ دقیقه / ۴ دقیقه وقت اضافه

دقیقه ۴۱ خوب مکان برتر تولید دیگری کدام ممکن است حسین برحمیدی مانع اجتناب کرده اند گلزنی مجدد قرمزها شد.

دقیقه ۳۹: خوب مکان برتر برای پرسپولیس همراه خود ضربه محیط قادر مطلق برحمیدی به شکوه.

دقیقه ۳۲/ حمله شدید به وسط پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامین رضاییان توسط بورامیدی متوقف شد.

دقیقه ۲۸/ ضربه محکم پرسپولیس توسط دروازه بان آلومینیومی مهار شد.

تعویض دقیقه ۲۴ برای پرسپولیس / سعید آقایی به جای آن فرشاد فرجی

دقیقه ۲۳/ فرشاد فرجی مصدوم شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی را انصراف کرد.

دقیقه ۲۰/ گلی کدام ممکن است باشی را برای آلومینیوم می بینم/ خطا وحدت حنان اف کدام ممکن است مکان فوق العاده خوبی برای آلومینیوم تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدرضا آزادی توانست دروازه پرسپولیس را باز تدریجی.

دقیقه ۹/ گل اول پرسپولیس/ مکان سرخ پوشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه شاگردان احسان پهلوان بر بالای گشت و گذار آلومینیومی قرار گرفت.

دقیقه ۵/ فرصتی تولید دیگری برای پرسپولیس کدام ممکن است توپ به کرنر سر خورد.

۴ دقیقه / مقوا زرد برای شرکت کننده آلومینیوم؛ محمد پیشوای رحمت ممکن است

دقیقه ۲/ ضربه محکم میلاد سرلک را برحمیدی از بین بردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی ریباند توپ کمال کامیابی نیا مهار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین مکان آسیب رسان این دیدار تعیین کنید گرفت.

۲۰:۳۰/ ورزشی همراه خود سوت داور تحریک کردن شد.

لیست ورزشی ها