پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند قالب های نیروی دریایی توسط سربازان در بخش داده ها.پشتیبانی و استفاده از طرح های نظامی توسط سربازان در حوزه دانش.

امیر سرطب محمودی اظهار داشت: نظامی جمهوری اسلامی ایران همراه خود قرارگاه آموزشی ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری داشت. اجتناب کرده اند زمینه های داده ها برای حاضر مفهوم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکارات جدید برای سربازان گران بیشترین استفاده را ببرید.

به گزارش ایسنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی نظامی، امیر سرطب محمد محمودی معاون اجرایی نظامی جمهوری اسلامی ایران دانستن درباره مقیاس مختلف شخصیت سرلشکر صیاد شیرازی اظهار داشت: اولین امکانات تحقیقاتی نیروهای مسلح در نظامی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران، نیروی اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی زمینی گام های خوبی {در این} زمینه برداشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز این سیستم های متعددی {در این} زمینه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات داده ها پژوهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار پژوهشی نیروهای چهارگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی نظامی این کار را انجام داده اند. . این سیستم ریزی بیش از حد این سیستم های خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله در بلند مدت در اختیار عموم قرار خواهیم داد.
وی افزود: در وسط ارائه دهندگان شهدای نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تفاهم نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم نامه دیجیتال همراه خود قرارگاه آموزشی منعقد کردیم. ستاد کل نیروهای مسلح.» نظامی ابتکار حرکت را به بازو گرفته است.» سربازان عزیزی کدام ممکن است در خدمت ممکن است هستند، اگر مفهوم نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکاری در بخش داده ها دارید، می توانید این سیستم های شخصی را حاضر دهید به همان اندازه بتوانیم اجتناب کرده اند این قالب ها استفاده کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معیشت، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود افراد کمک کنیم.
معاون اجرایی نظامی خاطرنشان کرد: سردار شهید صیاد شیرازی مظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی اخلاص، مدیریت جهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان وحدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی در نیروهای مسلح به طور قابل توجهی نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی شجاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانگی بود. ، اخلاق، حکومت، نابغه نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراح نقشه، اکثر عملیات ها در دوران حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهی نیروهای مسلح صورت گرفت.
وی یکپارچه داد: شهید صیاد شیرازی اجتناب کرده اند اساس گذاران بسیج نهایی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهیان آفتاب بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای معارف مبارزه را تشکیل داد. وی معتقد بود تجربیات ارزشمند دوران حفاظت مقدس باید به فناوری های بلند مدت منتقل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن کمیته آموزش نیروی دریایی تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان دانشجویان دانشکده های افسری نظامی اجتناب کرده اند این تجربیات به صورت میدانی استفاده می کنند.
معاون اجرایی نظامی همراه خود ردیابی به در پیش بودن ۲۹ فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی نیروهای نظامی اظهار داشت: در ۲ سال قبلی {به دلیل} بیماری کرونا نتوانستیم رژه را طبق روال استاندارد در ملت برگزار کنیم. با این حال ما سرویس بودیم بازرسی وضعیت سلامت افراد در نبرد همراه خود بیماری عروق کرونر روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک خالصانه به معیشت افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افراد مناطق محروم.
امیر سرتیپ محمودی افزود: با این حال امسال همراه خود ملاحظه به کاهش محافظت کرونا، قصد داریم این حاضر را شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند محصول وزارت ملت است به حاضر بگذاریم. حفاظت». را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ امکانات

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


همراه خود ملاحظه به تجاری کدام ممکن است در آن واقعاً کار می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات اجتناب کرده اند ماشین متالورژی br

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر