پیشنهاد رونی به منچستریونایتد: پوچتینو را استفاده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دهید پوگبا برود


جزیره شاه ماهی

چرا فرگوسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رونی پوچتینو را می خواهند؟

توضیحات زیادی موجود است، با این حال بی نظیر ترین آنها اینجا است کدام ممکن است فرگوسن تمایل دارد تجهیزات گلف در مختصر ترین زمان بالقوه جام را به کف دست آورد به همان اندازه به الگو عدم قهرمانی تجهیزات گلف بالا دهد.
{هیچ کس} بیشتر اجتناب کرده اند فرگوسن نمی داند کدام ممکن است {چگونه می توان} تجهیزات گلف بزرگی مربوط به منچستریونایتد را همراه خود نبردن جام فراموش کرد!
سالها فرگوسن اجازه نداد لیورپول قهرمان لیگ برتر شود.
این الگو تجهیزات گلف بزرگی مربوط به لیورپول را در آستانه فراموشی قرار داده است.
به همان اندازه اینکه یورگن کلوپ توانست طلسم را بشکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این الگو بالا دهد.
فرگوسن به خوبی از آن آگاه است کدام ممکن است اگر منچستریونایتد در یکی ۲ سال بلند مدت به قهرمانی عظیم کف دست پیدا نکند، سریع به آینده آث میلان دچار ممکن است!
به دلیل، فرگوسن اجتناب کرده اند منچستریونایتد می‌خواهد کدام ممکن است این سیستم‌های مختصر‌مدتی برای کسب عنوان قهرمانی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود این سیستم‌های بلندمدت تاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشک را پس بگیرد.