پیش سوراخ بینی مقدس نتایج ایران در جام جهانی


به گزارش ساکرامنتو، در بین گروه های آسیایی تنها کره جنوبی سودآور به صعود اجتناب کرده اند گروه شخصی شده است.

در حالی کدام ممکن است باقی مانده است همه نمایندگی کنندگان در جام جهانی ۲۰۲۲ را نمی شناسیم، این سیستم تفریحی ها باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن شده است. جام جهانی اجتناب کرده اند ۲۱ نوامبر به همان اندازه ۱۸ دسامبر در قطر برگزار تبدیل می شود.

در واقع هفت ماه جایگزین داریم به همان اندازه لیست گروه های نمایندگی کننده {در این} مسابقات را باقی مانده کنیم. گیمرها می توانند آسیب ببینند، گیمرها می توانند ضعیف تر هر دو بیشتر شوند، مربیان می توانند کار شخصی را توقف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات زیادی ممکن است بیفتد. همراه خود این جاری پیش بینی تفریحی های جام جهانی قطر را داشتیم.

اجتناب کرده اند بین گروه هایی کدام ممکن است باقی مانده است در مرحله مقدماتی حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعودشان به جام جهانی همچنان مبهم است، بهتر از گروه بر مقدمه کلاس بندی فیفا محدوده شد، متعاقباً گروه های (پرو، ولز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاستاریکا) گروه هایی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر ما مجاز به حضور هستند. در جام جهانی

پیش سوراخ بینی تفریحی های ایران در جام جهانی ۲۰۲۲

گروه B: انگلیس – ایران (۲۱ نوامبر):

در حالی کدام ممکن است سنگال فوری ترین گروه است، انگلیس کندترین گروه است کدام ممکن است توپ را همراه خود سرعت ۰.۹ متر در ثانیه {به سمت} دروازه حریف می برد. اجتناب کرده اند طرفی ایران {نمی تواند} گل بزند با این حال گلزنی در همه زمان ها روی حیله و تزویر {بوده است}. انگلیس شاید در نیمه اول هم نتواند به ایران گل بزند با این حال سرانجام ممکن است دریافت کرد تفریحی باشد.

نتیجه: انگلیس ۲ – ایران ۰

گروه B: ولز-ایران (۲۵ نوامبر):

شاید این مسابقه در جام جهانی رخ ندهد، با این حال این مسابقه ممکن است برای ۹۰ دقیقه تخلیه کننده باشد در حالی کدام ممکن است توپ در وسط دایره وسط رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عالی اجتناب کرده اند گروه ها جرات حمله ندارند. برای ابتکار حرکت اجباری است ۲ گروه همراه خود این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسارت حمله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید است در دیدار ۲ گروه این {اتفاق بیفتد}.

نتیجه: ولز ۰ – ایران ۰

گروه B: ایران – آمریکا (۳۰ آبان):

قابل دستیابی است آمریکا در جام جهانی پیشرفت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یک واحد سوم حمله شخصی فضای بیشتری داشته باشد. این دیدار ممکن است برای صعود هر ۲ گروه مهم باشد. همراه خود این جاری، پس اجتناب کرده اند نیمه اول پرتنش، آمریکا گل می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران باید برای بقا به کار شخصی شکسته نشده دهد.

نتیجه: ایران ۰-۲ آمریکا

به گزارش ساکرامنتو، اجتناب کرده اند میان گروه های آسیایی تنها کره جنوبی سودآور به صعود اجتناب کرده اند گروه شخصی شد با این حال در مرحله بعد همراه خود قبول شکست مقابل برزیل اجتناب کرده اند جام جهانی بردن خواهند شد.

این موقعیت یابی علاوه بر این پیش بینی صعود فرانسه، آلمان، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید برزیل به نیمه باقی مانده جام جهانی را داشت کدام ممکن است گروه های برزیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس میزبان فینال این رقبا ها خواهند بود. ساکرامنتو در نهایت دریافت کرد دیدار پایانی را هم پیش سوراخ بینی کرد، گروه برزیل کدام ممکن است همراه خود شیوع عالی بر صفر انگلیس قهرمان جام جهانی شود.