چه چیزی باعث پارگی کیسه آب در دوران باردار بودن تبدیل می شود؟ – نیکان سه فایل


نشانه های پارگی کیسه آب, تشخیص پارگی کیسه آب جنین, دلایل پارگی کیسه آب

توضیحات پارگی کیسه آب

 

دلیل برای {پاره شدن} نابهنگام کیسه آب جنین چیست؟

پارگی کیسه معمولا در گذشته اجتناب کرده اند آغاز دردهای زایمان هر دو همزمان همراه خود دردهای زایمان در حال وقوع است ولی پارگی نابهنگام کیسه آب میتواند در نتیجه زایمان نابهنگام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر در اوایل باردار بودن رخ بدهد میتواند آسیب رسان باشد. 

جنین داخل رحم موجود در کیسه مایع آمنیوتیک همراه خود به اصطلاح کیسه آب قرار گرفته است. کیسه آب معمولا در گذشته اجتناب کرده اند زایمان پاره تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مایع آمنیوتیک اجتناب کرده اند واژن سطح میریزد. به صورت خالص پارگی کیسه آب ( به انگلیسی : Water breaking هر دو Ruptured Membranes هر دو Bag of Water Breaks ) مدتی مختصر در گذشته اجتناب کرده اند دردهای زایمان هر دو همزمان همراه خود دردهای زایمان تحمیل تبدیل می شود. 

 

به پارگی کیسه آب در گذشته اجتناب کرده اند هفته ۳۷ باردار بودن ، پارگی نابهنگام کیسه آب  ( به انگلیسی : Waters breaking early ) هر دو PPROM آگاه تبدیل می شود. 

پارگی کیسه آب در اوایل باردار بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند هفته ۲۴ باردار بودن مثلا در ماه دوم باردار بودن هر دو در هفته ۱۵ باردار بودن رخ بدهد میتواند برای همه زمانها جنین خطرساز باشد. 

 

پارگی نابهنگام کیسه آب در حدود ۳ نسبت اجتناب کرده اند باردار بودن ها در حال وقوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیشتر اوقات اسبابک ها در نتیجه زایمان نابهنگام تبدیل می شود کدام ممکن است بر ایده سن باردار بودن میتواند خاص باشد. 

در صورت پارگی کیسه آب باید بلافاصله اقدامات درمانی صورت بگیرد. 

 

دلیل برای پارگی کیسه آب

دلیل برای بی نظیر پارگی کیسه آب ناشناخته است ولی عفونت واژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویکس ، مسائل جفت اجتناب کرده اند جمله نارسایی جفت هر دو هماتوم پایین جفت اجتناب کرده اند علایم پارگی نابهنگام کیسه آب هستند.  سایر اسبابک ها تولید دیگری کدام ممکن است میتواند باعث پارگی نابهنگام کیسه آب شود عبارتند اجتناب کرده اند :

– مقاربت 

– سابقه زایمان نابهنگام هر دو سابقه {پاره شدن} نابهنگام کیسه آب

– خونریزی واژینال

– ضربه مستقیم کدام ممکن است به معده وارد شود

– جراحی سرویکس

– مختصر شدگی سرویکس

– سابقه کنار شدن جفت هر دو دکولمان جفت

– افزایش مایع آمنیوتیک 

– باردار بودن تعدادی از قلویی

 

علایم پارگی کیسه آب نابهنگام

نشت هر دو خروج قطره ای مایع آمنیوتیک اجتناب کرده اند واژن علایم پارگی کیسه آب است کدام ممکن است نمیتوان آن را متوقف کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان آن در اشخاص حقیقی خاص است. 

{پاره شدن} کیسه آب برای مادر باردار آسیب رسان نیست. 

 

زایمان زودرس بعد از پارگی کیسه آب, پارگی کیسه آب, علائم پارگی کیسه آب

بعد اجتناب کرده اند پارگی کیسه آب چه کنیم

 

اقدامات اجباری بعد اجتناب کرده اند پارگی کیسه آب نابهنگام

در صورت نشت کیسه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج قطرات آب اجتناب کرده اند واژن باید به دکتر اطلاع داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله به بیمارستان مراجعه کنید.

 

زمان {پاره شدن} کیسه آب ، مقدار مایعی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ممکن است خارج شده است ، رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی مایعی کدام ممکن است اجتناب کرده اند واژن خارج شده است را باید عمدی به را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پزشکتان درمیان بگذارید. 

مایع آمنیوتیک شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی رنگ است ولی قابل انجام است در مخلوط کردن همراه خود خون به رنگ صورتی روشن دیده شود. 

 

در صورتی کدام ممکن است مایع خارج شده اجتناب کرده اند واژن رنگی هر دو بودار باشد باید به دکتر اطلاع دهید . 

پارگی کیسه آمینیوتیک نشان می دهد که مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین خواستن به مراقبت اورژانسی دارند.

در صورت نشت مایع آمنیوتیک حتما اجتناب کرده اند پد بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه رنگ مایع آمنیوتیک خاص شود. 

بعد اجتناب کرده اند برای مشاوره اورژانست حدود ۵ – ۷ روز در بیمارستان بستری می شوید به همان اندازه علایم عفونت مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین مدیریت شود. 

 

در بیمارستان دهانه شدن هر دو پارگی کیسه آب ، سطح حرارت ، ضربان قلب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون  ،مورد تجزیه و تحلیل قرار  خواهد گرفت. 

ضربان مرکز جنین تجزیه و تحلیل تبدیل می شود. 

برای اطمینان از عفونت آزمایش ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش خون انجام تبدیل می شود. 

اگر خطر زایمان نابهنگام وجود نداشته باشید همراه خود صلاحدید دکتر اجتناب کرده اند بیمارستان مرخص می شوید. 

 

بعد اجتناب کرده اند مرخص شدن باید به صورت مرتب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱- ۲ بار در هفته توسط دکتر ویزیت شوید به همان اندازه ضربان مرکز جنین ، دمای هیکل ، ضربان مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار خون مادر چک شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خواستن اجتناب کرده اند سونوگرافی برای اطمینان از انبساط جنین استفاده شود. 

 

فرآیند پیش آگهی پارگی کیسه آب نابهنگام در بیمارستان

برای  پیش آگهی میزان پارگی هر دو دهانه شدن کیسه آب اجتناب کرده اند طریق واژن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اسپوکولوم مورد معاینه قرار می گیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس میزان مایعی کدام ممکن است در واژن مخلوط شده مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط سواپ الگوی ای اجتناب کرده اند ترشحات واژن برای پیش آگهی عفونت استرپتوکوکی گروه ب ، برداشته تبدیل می شود. 

 

سطوح معاینه دردناک نیست ولی میتوانید آزار دهنده باشد.

برای تخمین میزان مایع آمنیوتیک اجتناب کرده اند سونوگرافی استفاده تبدیل می شود. 

در صورت عدم وجود عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت جاری کلی مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین میتواند زایمان را بعد اجتناب کرده اند هفته ۳۷ باردرای انجام دارد ولی در صورت وجود عفونت استرپتوکوکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل خطر برای جنین زایمان در هفته ۳۴ باردار بودن انجام تبدیل می شود. 

 

دلایل پارگی کیسه آب, پارگی کیسه آب, عوارض پارگی کیسه آب

مسائل پارگی کیسه آب

 

مسائل پارگی کیسه آب

مسائل پارگی کیسه آب میتواند در سنین مختلف برای اشخاص حقیقی مختلف ، خاص باشد :

– بروز عفونت بعد اجتناب کرده اند پارگی کیسه آب

– پارگی کیسه آب خطر عفونت برای جنین را افزایش میدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است باعث انقباضات رحمی ، عفونت خون هر دو زایمان نابهنگام شود. علایم بروز عفونت عبارتند اجتناب کرده اند :

– افزایش دمای هیکل

– ترشحات غیر خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدبو اجتناب کرده اند واژن

– افزایش ضربان مرکز

– درد زیرین شکم

 

زایمان نابهنگام بعد اجتناب کرده اند پارگی کیسه آب

هنگام پارگی کیسه آب اگر ضربان مرکز جنین اصولاً اجتناب کرده اند حد خالص باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علایم عفونت بروز تدریجی طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است زایمان نابهنگام داشته باشید. 

تقریبا ۵ نسبت اجتناب کرده اند زنانی کدام ممکن است دچار پارگی کیسه آب شدند بعد اجتناب کرده اند منصفانه هفته انقباضات رحمی شان آغاز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان میکنند. 

 

اجتناب کرده اند هر ۱۰ مورد پارگی کیسه آب ، ۳ – ۴ مورد زایمان نابهنگام دارند کدام ممکن است خطرات مشکلات سلامت برای کودک نوپا را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث بستری شدن کودک نوپا در بیمارستان تبدیل می شود. 

 

پرولاپس سیم

در مواردی کدام ممکن است پارگی کیسه آب به قدری باشد کدام ممکن است سیم اجتناب کرده اند طریق دهانه رحم وارد وژن شود به اصطلاح همراه خود مشکلی به تماس گرفتن پرولاپس سیم گذراندن هستیم کدام ممکن است وضعیتی اورژانسی تحمیل می تدریجی کدام ممکن است میتواند برای جان کودک نوپا شبح کننده باشد.

 

هایپوپلازی عروق ریوی

در صورتی کدام ممکن است پارگی کیسه آب در گذشته اجتناب کرده اند هفته ۲۴ باردار بودن تحمیل شود باعث کاهش مایعات احاطه ریه جنین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع اجتناب کرده اند انبساط خالص ریه های جنین می شو کدام ممکن است احتمال هایپوپلازی عروق ریوی را افزایش می دهد. 

 

زایمان زودرس بعد از پارگی کیسه آب, پارگی کیسه آب, علائم پارگی کیسه آب

علایم پارگی کیسه آب

 

دکولمان جفت

دکولمان جفت به حالتی آگاه تبدیل می شود کدام ممکن است در آن جفت پیش اجتناب کرده اند زایمان اجتناب کرده اند رحم کنار شود. دکولمان جفت میتواند باعث خونریزی از حداکثر شود کدام ممکن است برای مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنین آسیب رسان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارگی کیسه آب در تأثیر دکولمان میتواند باعث از دست دادن زندگی جنین شود. 

 

معامله با پارگی کیسه آب

پارگی کیسه آب قابل ترمیم نیست ولی برای کاهش خطرات برای جنین میتوان اقدامات زیر را انجام داد :

– تجویز آنتی بیوتیک خوراکی هر دو تزریقی برای کاهش خطر عفونت هر دو معامله با عفونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تاخیر انداختن انقباضات رحمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان

– تزریق استروئید تواند به شما کمک کند انبساط جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش احتمال مسائل زایمان نابهنگام

– تجویز سولفات منیزیم بعد اجتناب کرده اند زایمان برای کاهش احتمال فلج مغزی

 

زایمان خالص بعد اجتناب کرده اند پارگی کیسه آب

در صورت پارگی کیسه آب امکان زایمان خالص برای مادر موجود است کدام ممکن است در واقع شبیه تمام زایمان ها به حالت قرار تکل جنین در رحم ، آغاز انقباضات رحمی ، شرایط مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع خصوصی شخص تعیین می شود. 

 

گردآوری : بخش زناشویی بیتوته