ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را برای شما راهنمایی می کنیم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که رشد ، ثبات و حمایت را ایجاد کند.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه می توانید با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا از شر وسواس های غذایی و رژیم غذایی خلاص شوید ، وزن متعادلی داشته باشید ، رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.