ژانویه عضو ماه جسیکا ترنبول از TFE South Riding


جسیکا ترنبول ، از TFE South Riding ، عضو ماه ژانویه ما است! جسیکا یک مادر مجرد و یک زن شلوغ در حرفه چهل سال گذشته است. او تا سی سالگی شروع به تمرین نکرد و تا اوایل سال 2020 تناسب اندام را در اولویت قرار نداد. او یکی از اعضای مingسس محل TFE South Riding بود ، اما متأسفانه سال اول فقط یک یا دو بار کار کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید