کالا صنایع دستی نوروزی در لرستان به ۳۰ میلیارد رسید




ایسنا/ لرستان مدیرکل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی لرستان اجتناب کرده اند افزایش کالا صنایع دستی به ۳۰ میلیارد ریال در ایام نوروز در شهرستان های این استانداری خبر داد.

وی اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر استقبال دیدنی مسافران نوروزی در لرستان صورت گرفت کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند ۱۳۸۰ به همان اندازه ۲۲ فروردین ۱۳۰۱ همراه خود کالا کل ۳۰ میلیارد ریال صنایع دستی مواجه شدند. سیدامین قاسمی. راهنمایی شهرستانها.

وی خاطرنشان کرد: صنعتگران لرستانی در ایام نوروز در ۱۱ قلمرو محصولات شخصی را ساخت می کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن جمله می توان به لباس های استاندارد لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منسوجات بومی، بافندگی، گلیم بافی، به تصویر کشیدن روی چوب، کبوباوی، چرم دستباف، منبت کاری، منبت کاری، به تصویر کشیدن، بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ردیابی کرد. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس به آن است حفره را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمد می دهد.

مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی لرستان همراه خود ردیابی به نابودی صنایع دستی در لرستان پس اجتناب کرده اند سیل سال ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس کرونا، اظهار داشت: استانی بود کدام ممکن است هر گردشگری کدام ممکن است به لرستان می به اینجا رسید همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب آن شناخته شده بود. …. را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استان در افزایش کالا موقعیت داشت این محصولات در رتبه های اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم قرار دارند.

انتهای پیام/

تأمین





محتوای پیشنهادی


تراکتورسازی رفسنجان همراه خود نتیجه منصفانه بر صفر کوپر را شکست داد. به گزارش ایسنا، مونتاژ تراکتور …

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر