کشتی جنگی روسیه مسکو را غرق کرد
این کشتی ۵۱۰ نفره یک هدف نیروی دریایی نمادین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه هدایت حمله ها دریایی روسیه به اوکراین را بر عهده داشت.