کشش اتحادیه اروپا در پاسخ به درخواستهای انگلیس برای پروتکل شمال آزمایش شدنایب رئیس اتحادیه اروپا که مسئول مذاکرات برگزیت است دقیقاً نامی ندارد که زبان ایرلندی را براندازد ، اما ماروس شفوویچ تا پایان سال 2021 مانند میشل بارنیه در ایرلند یک نام خانوادگی خواهد بود.

دیروز شفوویچ پاسخ اتحادیه اروپا به خواسته های فزاینده انگلیس و نامعقول انگلیس برای پروتکل ایرلند شمالی – که نخست وزیر آن بوریس جانستون آن را تأیید کرد – ارائه کرد. این مانند یک شکارچی است که پس از آخرین باری که NAG از آن حمایت کرد ، پول خود را پس می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید