گاوهای وحشی به شهر حمله می کنند


طلاق به دلیل مشکلات زناشویی

۵ ژوئیه ۱۴۰۱ م

البته ممکن است گاهی به دلیل عدم وجود رابطه زناشویی، نام طلاق را شنیده باشید. امروزه با توجه به آمارهای موجود در سراسر جهان می توان نتیجه گرفت که بیشتر مواردی که در دادگاه های مختلف خانواده مطرح می شود مربوط به روابط جنسی زناشویی است.