یحیی گل محمدی حتی اجازه عذرخواهی حمید لک را نداد. دروازه بان های زرشکی باید ریختن شوند


موجود است همین جا

آقای گل محمدی اگر قصد ماندن در خدمه را دارید اول اجتناب کرده اند همه عالی بدنساز ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی بیاورید – در مقابل تطهیر ممکن است دستیاران خارجی خوشایند بیاورید.

خواهید کرد سرمربی هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هدایت خدمه به مشاوران متخصص خواستن دارید، از گرفتن دستیاران آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} اشکالی ندارد…