یورگن کلوپ: پپ گواردیولا بهتر از معلم جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {همه ما} موافقیم


عمو امیر زاخار

ترس اجتناب کرده اند رقبا بین چلسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منچستر در آن سال نبود، چه برسد به بهتر از
هر ۲ چلسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منچستر به نیمه بسته شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال رسیدند، هم اجتناب کرده اند تذکر مخلوط کردن، عنوان قهرمانی لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در اروپا.
نشستن در اروپا خوب شوخی اجتناب کرده اند طرف خداست
لیورپول تعدادی از سالی است کدام ممکن است در لیگ رقبا می تنبل