۱.۳ میلیون خوزستانی بدست آمده در اطراف سوم را همراه خود تاخیر مواجه کردند
ایسنا/ خوزستان معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آرزو کرد پایان دادن واکسیناسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویق دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم واکسن کرونا شد.

دکتر سید محمد علوی همراه خود ردیابی به الگو پاتولوژیک در خوزستان اظهار داشت: انواع مبتلایان عروق کرونر مرکز نسبت به هفته در گذشته ۲۷.۵ سهم، بستری شدن در بیمارستان ۲۸ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت ۳۳ سهم کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، وی بر پایان دادن محافظت واکسیناسیون تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: در استان خوزستان حدود ۴۵۰ هزار نفر در تزریق دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار نفر در سومین تزریق واکسن کرونا همراه خود تاخیر مواجه شدند.

معاون بهداشتی دانشکده جندی شاپور اهواز در یک واحد این سیستم تلویزیونی اظهار داشت: این اشخاص حقیقی واکسیناسیون درست ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید محافظت واکسیناسیون شخصی را در اسرع وقت پایان دادن کنند.

انتهای پیام

تأمین

محتوای پیشنهادی


ایسنا/ رئیس حمزه سیدالشهدا (علیه السلام) آذربایجان غربی اظهار داشت: خدمت به نیازمندان یکی اجتناب کرده اند بهترین نعمت هاست…

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر