Should we eat more vegetables or more grains? : nutrition


یادم می آید که درباره هرم غذایی در دوران ابتدایی آموخته بودم: در قسمت پایین نان/غلات بود ، که بیشتر رژیم غذایی ایده آل آنها را تشکیل می داد ، سپس سبزیجات ، کمی کوچکتر و غیره. من چیزهای مشکوکی در مورد گندم شنیده ام و اینکه چگونه آنطور که فکر می کنید برای شما خوب نیست و چگونه سبزیجات باید بزرگترین بخش رژیم غذایی شما را تشکیل دهند. برای غذای بیشتر چه چیزی را پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید