What do you think about EEA`s supplements?آیا مصرف آمینو اسیدهای ضروری یا اسیدهای آمینه زنجیره ای شاخه ای از طریق مکمل ها در مقایسه با منابع پروتئینی رژیم غذایی مزایایی دارد؟ به عنوان مثال ، 100 گرم مرغ حاوی مقادیر زیادی از همه EAA ها است ، بسیار بیشتر از هر دوز مکمل EAA.

ارسال شده توسط /u /Nightblu33
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید