غذایی که در آخر هفته می خورید چگونه بر نحوه ورزش افراد تأثیر می گذارد؟ : تغذیه


خوردن غذاهای ناسالم با مقدار زیادی چربی ، انجام تمرینات قلبی در دراز مدت بر شما تأثیر می گذارد ، به عنوان مثال چربی می تواند باعث انباشته شدن و مسدود شدن عروق شما شود ، که می تواند جریان خون را در ریه های شما محدود کرده و تنفس را دشوار کند. با این حال ، من فکر نمی کنم خوردن تمام غذاهای ناخواسته در آخر هفته عروق شما را به اندازه کافی مسدود کند تا در طول تمرین دوشنبه بر شما تأثیر بگذارد ، بنابراین سوء تغذیه کوتاه مدت چه عواقبی دارد که تناسب اندام شما را کاهش می دهد. چند روز پیش؟ غذاهای پر قند انرژی پایداری را ارائه نمی دهند ، اما من فکر می کنم این مهمتر از همه برای غذایی است که آن روز می خورید ، نه آخر هفته.

متأسفم که احمق هستم و علاوه بر این ، من آخر هفته کاملاً غذای ناخواسته نخوردم ، اما تنهای بیسکویت خوردم.

دیدگاهتان را بنویسید