chocolate and saturated fat : nutrition


پس از بررسی های زیاد ، به این نتیجه رسیدم که چربی اشباع شده بخشی از خود شکلات است و نه آماده سازی آن – حتی نوک کاکائو خام تقریباً همان چربی اشباع شده با شکلات سیاه با کیفیت بالا را دارد.

یک اونس شکلات تلخ دارای چربی اشباع شده مشابه 6 اونس مرغ گوشت تیره است.

من کمی گیج شده ام زیرا مردم اغلب می گویند شکلات تلخ بسیار سالم است ، اما به وضوح مملو از چربی اشباع شده است ، بنابراین آیا چربی اشباع شده گیاهی “خوب” است یا فقط از مردم انتظار می رود؟ آنها بخش کوچکی از کالری خود را در شکلات می خورند و بنابراین غلظت بیشتر آن اهمیتی ندارد؟

دیدگاهتان را بنویسید