عکس فوری با عضو MFA جان کالیری در وبلاگ Age is No Barrier – Medical Fitness


آیا وبلاگ اندی گراهام را مطالعه کردید ، سن هیچ مانعی ندارد؟ این گنجینه ای از داستانهای الهام بخش برای بیش از 50 بزرگسال است که تناسب اندام و فعالیت خود را حفظ می کنند! در بخش Snapshots اخیر ، مصاحبه های کوتاه تر ، جان کالیری از Andy Highlights ، مدیر FirstHealth Fitness در NC. جان مدتها عضو فعال وزارت امور خارجه بوده و سالها در هیئت مدیره وزارت امور خارجه خدمت کرده است. این مصاحبه سرگرم کننده را ببینید!

اینجا کلیک کنید تا متن مصاحبه را بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید