مظنونی که اسکراب پوشیده بود در بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون در فیلادلفیا به قربانی شلیک کردبر اساس این گزارش ، فرد مشکوک به استفاده از اسکراب صبح دوشنبه یک نفر را در داخل بیمارستان فیلادلفیا به ضرب گلوله مجروح کرد.

WPVI گزارش داد که فرد مسلح حوالی ساعت 12:10 بامداد قبل از فرار از صحنه ، قربانی را در طبقه نهم بیمارستان دانشگاهی توماس جفرسون شلیک کرد.

این گزارش می گوید مظنون در U-Haul گریزی زده است که آخرین بار در سفر به I-95 دیده شده است.

تیرانداز در حین حمله اسکراب آبی ، ماسک و کوله پشتی مشکی پوشیده بود.

وضعیت قربانی اوایل روز دوشنبه در وضعیت بحرانی قرار گرفت.

هنوز مشخص نیست که چه چیزی باعث این خشونت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید