25-30 grams of fiber? : nutrition


من به سرعت یاد می گیرم که فیبر یکی از سخت ترین اهداف تغذیه ای من است و به عنوان فردی که مبتلا به بیماری سلیاک است ، مهمتر از این هدف اصلی فیبر من است. آیا کسی در مورد غذاهایی که باید روزانه بخورم توصیه ای دارد؟ در حال حاضر بیشترین منبع فیبر من از یک ویتامین تامین می شود ، اما من 30 گرم بدون ویتامین می خواهم. بیشترین منابع بعدی من گردو ، بادام ، زغال اخته و تمشک است ، اما من با این رژیم غذایی به سختی به 8 گرم می رسم …

دیدگاهتان را بنویسید