Is there correlation between how good something tastes and how good it is for our bodies? : nutrition


اگر از افراط در غذا مانند خوردن مدفوع یا خوردن شکر صرف نظر کنیم ، آیا منطقه غذایی وجود دارد که این قانون طعم = رفاه در آن اعمال شود؟ من متوجه می شوم که این نیز می تواند مشکل ساز باشد زیرا غذاهایی که طعم خوبی ندارند با افزودن مواد اضافی می توانند خوش طعم تر شوند. شاید این قانون در مورد غذاهای فرآوری نشده فردی صدق می کند؟ به عنوان مثال ، من نمی توانم عدس را تحمل کنم و شروع به گاز زدن می کنم ، اما وقتی آن را به اندازه کافی با غذاها ، سس ها ، ادویه جات ترشی جات ترکیب می کنم ، عاشق آن می شوم. اما آیا منطقی است که به سلیقه من گوش دهم و عدس نخورم؟ آیا شرایطی وجود دارد که طعم یک روش مطمئن برای تعیین سالم بودن غذا باشد؟

دیدگاهتان را بنویسید