چاقی در کودکان – وب سایت رسمی دکتر محمد صفریان %


چاقی در کودکان یک مشکل مزمن محسوب می شود که سلامت آنها را تهدید می کند. چاقی دوران کودکی یک عامل مستعد کننده برای ظهور چاقی در بزرگسالی است. کودکان چاق که در نوجوانی چاق می مانند ممکن است در بزرگسالی به شدت چاق شوند و 80 درصد از نوجوانان چاق در بزرگسالی همچنان چاق هستند.

BMI یک شاخص غربالگری است. روش محاسبه در کودکان و بزرگسالان یکسان است ، اما باید توجه داشت که در کودکان تفسیر آن بر اساس صدک و منحنی های آن بر اساس جنسیت است. کودکان دارای شاخص توده بدنی (شاخص توده بدنی) بالای 95 درصد (بسته به سن و جنس) چاق هستند و کسانی که BMI بین 95 تا 95 درصد دارند در معرض اضافه وزن و چاقی هستند.

جدول 1: طبقه بندی وزن کودکان بر اساس شاخص BMI

تقسیم بندی BMI بر اساس سن و جنس (درصد)
وزن کم

کمتر از 5

وزن مناسب

بزرگتر یا مساوی 5 و کمتر از 85

در معرض چاقی قرار گرفته است

بزرگتر یا مساوی 85 و کمتر از 95

روغن

بزرگتر یا مساوی 95

دیدگاهتان را بنویسید